business art technology

NETMEDDELANDE
1997-05-15

BAT lanserar Toilet Computer (TC)

BAT - Business Art Technology AB, ligger återigen steget före med att inspirera människor till nytänkande. Under det att IT-branschen febrilt arbetar med att utveckla Network Computers (NC) och dess eventuella användning, har BAT redan konceptualiserat, specifierat och installerat den första i en serie Toilet Computers (TC). Toilet Computers blir ett oerhört viktigt steg i människans utveckling.

Människors grundläggande behov har länge studerats med vederskapliga metoder. Tidiga rön var att människor behöver äta, dricka och konversera. BATs nyare efterforskningar visar att konsumtion av mat och dryck leder till andra, djupare och mer uttömmande behov. Behov som tillfredsställs genom toalettbesök. Våra mer ingående, så kallade kvalitativa undersökningar, lägger dessutom vid handen att toalettbesök ofta kombineras med intag av massmedialt förpackad information. Detta är dock en relativt modern företeelse från det så kallade industrisamhället. Våra historiska analyser visar att tidigare epoker har haft andra vanor. Under jordbruksperioden var konversationer vid latringropar och utedass relativt vanliga. Dåvarande teknologi i form av bristfälliga avskärmningar och flerhålsdass understödde den viktiga konversationen. Vissa rön tyder också på att tidningar ofta begagnades till något helt annat än informationsintag. Den viktigaste slutsatsen är dock att toalettkonversationen dog ut under det förra epokskiftet.

Under den nuvarande brytningstiden, från industri- till någotannat-samhälle, är det därför viktigt att vi återinför konversationen vid toalettbesök. Inte bara återinför, utan dessutom utvecklar den! BAT menar att vi skall utnyttja de fantastiska möjligheter som redan erbjuds. Det är naturligtvis viktigt med nya teknologiska landvinningar, men varför gå över prototyper efter basvaror. Som första TC har BAT funnit att en Toshiba 110CS bildar en alldeles utmärkt grundhårdvara. Den har i TC-utförande försetts med tillbehör för Internetkommunikation.

TC i betatest

Den första installationen invigs kvällen den 15 maj 1997. BAT har då tillsammans med övriga innevånare på vinden å Drottninggatan 80 en liten inflyttningsfest. De drygt 100 förhandsanmälda gästerna kommer att förses med mat, dryck och naturligtvis en TC. Betatestare har använts för att utveckla olika prototyper. I och med dagens lansering övergår projektet från betanivå till full marknadstest. BAT kommer att kontinuerligt förfina TCn i takt med användarnas behov och teknikens utveckling.

Redan från start erbjuder TCn:

Vill du konversera med en eller flera användare av en TC, skicka mail till wc@bat.se

Richard Gatarski, forskare och partner i BAT säger: "Genom TCn kan vi inte bara göra livet roligare, utan också effektivare. Min morfar, K. A. Andersson, installerade redan i början av 1900-talet ett 3-hålsdass i anslutning till sin välbesökta lanthandel. På så sätt hjälpte han till att odla den lokala by-konversationen. Det är därför naturligt för mig att i morfars spår ödmjukt utveckla konversationen från bysamhället till globalare nivåer."

Anders Bley, Toshiba PC säger: "Möjligheterna med små bärbara datorer är enorma. Det är bara fantasin som kan begränsa yttnytjandet. Att få tillgång till elektroniska media på ett enkelt och välfungerande sätt, oavsett tid och rum, är idag är idag få förunnat. Men imorgon tillgängligt för alla."

BAT - Business Art Technology AB satsar på att bli världsledande inom vårt verksamhetsområde. BAT är en organisation som samordnar kompetenser inom elektroniska medier och management. Kunderna är medvetna människor i organisationer som på ett ambitiöst och långsiktigt sätt vill utvecklas med utgångångspunkt i en modern syn på kunskap, mänskliga relationer och elektroniska medier. Sedan starten år 1996 har BAT ansvarat för utvecklingsuppdrag kopplade till elektroniska medier inom börsnoterade företag och mindre organisationer i Sverige och flera andra europeiska länder. Utöver detta har BAT genomfört drygt 100 inspirerande föreläsningar samt ansvarat för kurser inom marknadsföring och nya medier.

För ytterligare information: se BATs WC-hemsida, http://www.bat.se/wc eller kontakta Richard Gatarski, richard.gatarski@bat.se. För teknisk information om Toshiba 110CS i basutförande (utan TC-tillsatser), se http://www.toshiba.se/(se)/products/se/110cs.html