business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]

Sociala medier

Annonsörer och Wikipedia

En undersökning av Googleranking för träffar på wikipediaartiklar för Sveriges 60 största annonsörer.
Publicerad 2006-10-18.
Uppdatering 2006-10-19: Media Culpa har gjort en mindre koll på dom 10 största annonsörerna början av 2006.
Uppdatering 2006-10-24: Kopplade till begreppet web 2.0 (eftersom Agent25:s trendmätning saknar wiki, kommer nog med nästa år :-)

Pressmeddelande Undersökning om svenska annonsörer i Wikipedia (2 sid, pdf)
Rapporten Skall annonsörer frukta sociala medier? (6 sid, pdf)
Bild Tabell med data för dom 20 största annonsörerna (590x630, gif)
Kalkylark Tabell med data för dom 20 största annonsörerna (xls)
Kalkylark med data för dom 60 undersökta annonsörerna (xls)

Mer information, richard.gatarski@bat.se, +4670 880 26 27

Sammanfattning

Annonsörer är skolade i, tränade inom och vana vid idén att det gäller att ha kontroll över budskapet. Detta gällde oavsett om massmediet var en tidning, ett TV-program, en radiokanal eller den egna webbplatsen.

Den som söker på Internet, efter exempelvis Telia (Sveriges största annonsör år 2004), får sannolikt träff på en wikipediaartikel. Söktjänster som Google och sociala medier inom web 2.0 som uppslagsverket Wikipedia blir allt vanligare verktyg i många sammanhang. Och sociala medier ligger per definition utanför annonsörernas kontroll.

Vi presenterar här en studie som visar att wikipediaartiklar om Sveriges största annonsörer förekommer regelmässigt bland dom högst rankade träffarna i Google. Undersökningen utfördes genom att vi tog dom 60 största annonsörerna år 2004 (listade i Byrånumret 2005/2006) och sökte i Google efter svenska webbkällor där annonsörernas företagsnamn förekom. Datainsamlingen utfördes september 2006 och vi har analyserat förekomsten av träffar på wikipediaartiklar. En rimlig slutsats är att marknadens uppfattningar om annonsörer påverkas av Wikipedia.

Många professionella kommunikatörer upplever detta som "fruktansvärt". Men vi menar att utvecklingen snarare är en mycket intressant utmaning - en spegling av den maktförflyttning som framväxten av sociala medier för med sig. Denna förskjutning är i och för sig inte ny, vi pekade på den för drygt 10 år sedan under devisen "marknadsföringen måste tänka om". Det nya är dom sociala mediernas kritiska omfattning och deras stora inverkan på marknadens informationsprocesser.
Varje företag/organisation bör vara medveten om denna utveckling och strategiskt analysera dess konsekvenser. En god start är att studera i vilka sociala medier man förekommer och skapa system för att varsamt lyssna på marknadens konversationer - samt stå emot frestelsen att försöka kontrollera det som sägs.

Källor och relaterad information

earSHOT (podcast): Companies, Public Relations & Wikipedia
http://www.edelman.com/podcasts/ShowOnePodcast.asp?ID=124

Micro Persuasion (blogg): Study: Wikipedia Dominates Brand Search Results
http://www.micropersuasion.com/2006/09/study_wikipedia.html

IRM (webbplats): Totala reklaminvesteringar i Sverige* 2005 och 2004
http://www.irm-media.se/irm/(gr5l4p45ffnen445i1scbzrh)/tabell_reklamstatistik.aspx

Sveriges Annonsörer (webbplats): Sveriges 60 största annonsörer (not 1)
http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-107

Web Service Award (webbplats): Undersökningar om webbtrender
http://www.webserviceaward.com/kontakt.asp

Wikipedia (socialt medium): Social media
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media


not 1: Vi har utgått från 2004 års lista, Sveriges Annonsörer lär ersätta den med en färskare lista