NUTEK

STORFORUM OM IT
IT-baserade Nätverk, 7 maj 1996


Imaginära Organisationer

Presenterat av
Richard Gatarski
forskare vid Stockholms universitet

[ Perspektivet IO ] [ Exempel ] [ NUTEK ] [ Dokumentation ]


Perspektivet Imaginära Organisationer

"Imaginära organisationer är system där för företaget avgörande värden, processer och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, redovisningar och organisationsspråk"

En tvådimensionell modell:

En virtuell värld:

Finns att hämta

Exempel

Konfektionen Gant Illustration
Lita
bolån
Illustration
Skandia AFS Illustration

.

.

.

.


.

.

.

.


  • Sysselsättning, E/A-talet
    HuvudKontoret 50 personer
    Dotterbolag 1.600 personer
    Hela världen 36.000 personer
  • CD-ROM: AFS Assess

.

.

.

Notera:

Forskning om Imaginära Organisationer


.

.

.

.

.

.

.

.

Denna presentations dokumentation finns på:

www.bat.se/research/imorg/index_nutek.htm

På samma seminarium presenterade Göran Karlsson, universitetslektor på KTH:


Last update 1996-05-07