business art technology
inspiring contents reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Richard Gatarskis föreläsningsämnen
(se mer utförliga beskrivningar hos talaragenturen Reality Club).

Som föreläsare inspirerar doktor Richard Gatarski i nydanande former, ofta kallat digitalt historieberättande. Resultatet är tankeväckande illustrationer från vårt samtida liv. Richard för samman till synes oberoende teman, som meningsfullhet, utbildningssystem, och det datoriserade affärslivet, till en tankesfär som djupt berör på ett emotionellt plan. Han åstadkommer detta genom att bjuda på insiktsfulla demonstrationer och kritiska reflektioner. Publiken får möta fenomen som barnkonsumenter, varumärkt inskolning, en värld bortom PC:n med artificiella marknadsaktörer och kunder som via elektroniska nätverk konverserar med varandra.

Richards mål med sina presentationer är att bjuda på starka aha-upplevelser och stimulera till spännande diskussioner. Beroende på behov och situation pratar han kring ett eller flera av följande teman:

NYTT och hett
Sociala medier & Web 2.0
NYTT och meningsfullt
Skolrelaterad Marknadsföring
TUFFT och tänkvärt
Det varmärkta livet
Utmanande perspektiv
Marknadskonversation
Förbisedda konsekvenser
Artificial Market Actors
 • Blogging och podcasting
 • Kundskapad marknadsföring
 • Användbara verktyg
 • Drivkrafter, konsekvenser
 • Nya möjligheter
 • Meningen med livet
 • Utbildningsmarknaden
 • Skolkonsumtion
 • Skolmarknadsföring
 • Marknadsföring till skolor
 • Välfärd och värderingar
 • Meningen med livet
 • Den nya socialiseringen
 • Varumärkets roll
 • Vad en kan människar göra?
 • Från KM till KM
 • CC vs One-to-One
 • x Generated Content
 • Online-ekonomier
 • Open Source marketing
 • Artificiell intelligens
 • Mjuka och hårda bots
 • Företagande maskiner
 • Drivkrafter
 • Affärsutmaningar

 

Föreläsningarna bygger alltid på:

Språk

Svenska, Engelska


Updated by Richard, 2006-10-12