business art technology
inspiring contents reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Anders Lundkvist

Civilekonom och doktorand vid School of Business Stockholms universitet Anders bedriver som egen konsult tillsammans med BAT en omfattande utbildningsverksamhet i företag, myndigheter och olika organisationer. Syftet med verksamheten är att inspirera människor till att på egen hand pröva och förstå informationsteknik i olika former.

Inriktningen är marknadskommunikation i elektroniska medier samt digitala marknadsplatser.

Tidigare forskade Anders vid FArådet i Stockholm under prof. Solveig Wikströms ledning. Forskningsinriktningen har varit informationsteknologi och affärsutveckling. Det arbetet är nu avrapporterat i boken Det interaktiva företaget - med kunden som största resurs, utgiven av Svenska Förlaget och författad av Solveig Wikström, Anders Lundkvist och Åke Beckérus.

Nu aktuella forskningsexempel är svenska företags användning av IT i kommunikationen med kunder, olika former av elektroniska medier samt elektroniska diskussionforum mellan företag och kund. Under de fyra senaste åren har Anders arbetat med en mängd företag om frågor kring kundernas egen kommunikation i elektroniska diskussionsforum (eller communities som det också kallas), samt kundernas förmåga att kommunicera till företaget.

Angående Anders pågående forskning kring kundkommunikation i elektroniska medier, kontakta Anders hemsidaFöretagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet. Eller det aktuella forskningsprogrammet Imaginära Organisationer under ledning av Prof Bo Hedberg.

Anders har också arbetat som projektledare inom marknadsanalys, utveckling av administrativa system inom bankvärlden och som lärling hos en reklamfotograf. Dessutom har han verkat som konsult inom en mängd projekt med inriktning på informationsteknologi - marknadsföring - organisationsutveckling. Mellan uppdragen ägnades 1986-87 till att göra en upptäcktsresa jorden runt. Anders främsta lärare idag är Axel (6 år) och Elin (4 år) som ständigt utforskar det digitala mediets möjligheter och begräsningar.

Anlitad gästföreläsare hos stiftelsen Framtidens Skola, Hewlett Packard, Telia Megacom, Telia Infomedia, IBM, SEBanken, Skandia, Posten, Handelns Arbetsgivarorganisation, Vattenfall, Dataföreningen, Bonnier Utbildning, SAF m fl.


Updated by Anders Lundkvist, 1998-10-27