business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2005-12-10 by Richard. Comments/Questions: info@bat.se

2005
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to documentation

Speaker

2005-12-17

Krakow University
MBA program

Marketing Communications Richard Gatarski
2005-12-06

IFL
OPL 2/2005

Marknadsföring, artificials,
blogging och podcasting, livet.
Richard Gatarski
2005-11-16

Marknadsföreningen i Stockholm
Nya strategier i marknadskomm.

Artificials, Det Varumärkta Livet.
samt Blogging och Podcasting
Richard Gatarski
2005-11-09

IFL
Tillväxt och förnyelse i livsmedelssystemet

Bloggara och podcastare bygger varumärken
Värderingar i det varumärkta livet

Richard Gatarski
2005-11-01

Abrahamsbergsskolan
Planeringsdag

Varumärken och skolan Richard Gatarski
2005-10-19

OMD
Frukostmöte

Blogging och podcasting Richard Gatarski
2005-10-18

SverigesAnnonsörer
Frukostseminarium

Trender på nätet - mer än Blogging! Richard Gatarski
2005-10-13

Alviksskolan
Planeringsdag

Varumärken och skolan Richard Gatarski
2005-10-12

Temo
Happy Monkey Bar

Blogging och podcasting Richard Gatarski
2005-10-10

Alviksskolan
Arbetsledarmöte

Ungdomar och varumärken Richard Gatarski
2005-10-03

EU-Asia link project
Enhancement in management education

E-Commerce:
state of the art and lessons for the future

Richard Gatarski
2005-09-30

Svenska Möten
Medlemskonferens

Värderingar i det varumärkta livet

Richard Gatarski
2005-09-20

Företagsekonomiska Institutionen
Vetenskap & Metod

E-metodologi &
informationssökning
Richard Gatarski
2005-09-14

IFL
PUC

Strategisk marknadsföring

Richard Gatarski
2005-09-13

IFL Networker
Wake up seminarium

Att blogga eller podcasta?
Det är frågan!

Richard Gatarski
2005-09-09

Rektorsakademien
Uppdragsutbildning

Skolan och varumärket,
exempel och erfarenheter
Richard Gatarski
2005-09-02

iQube
intern fredagsöl

Blogging, podcasting & feeds Richard Gatarski
2005-08-26

Marknadsföreningen i Uppsala
Frukostseminarium

Blogging, podcasting och feeds - marknadsförarnas mediala (mar)dröm?
Starthjälp om bloggar respektive podcasting
Richard Gatarski
2005-06-13

Shenet
Lunchgig för medlemmarna

Blogging & podcasting Richard Gatarski
2005-05-28

Bloggforum 2.0
Öppna seminarier

Avancerad Blogging
workshop om podcasting
Richard Gatarski
2005-05-25

Marknadsföreningen i Stockholm
Nya strategier i marknadskomm.

Artificials, Blogging/podcasting
och det varumärkta livet.
Richard Gatarski
2005-05-12

IHR
Marknadskomm., relationer

Trender i kundkonversation:
blogging, wikis, podcasts, mm.
Richard Gatarski
2005-05-06

Krakow University
MBA program

E-business management Richard Gatarski
2005-05-03

Marknadsakademien
Stockholms universitet

Blogging, podcasting
möter marknadsföring
Richard Gatarski
2005-04-27

Wednesday Relations
The Conference

Relationsmarknadsföring
på kundens villkor
Ola Feurst
2005-04-20

Henley MBA
Alumniträff

Hur Blogging påverkar
(affärs)livet
Richard Gatarski
2005-04-13

Ragn-Sells

Varumärkta värl(d)en Richard Gatarski
2005-04-08

IFL
GEM
-52

Värderingar i det
varumärkta livet

Richard Gatarski
2005-03-16

IFL
OPL 1/2005

Ledarblick på marknadsföring
Blogging i teori och praktik
Richard Gatarski
2005-02-22

Stockholm Stad, Utb.förvaltn.
Internutbildning för skolledare

Marknadskommunikation,
varumärken & mediekontakter
Richard Gatarski
2005-02-09

IFL
EnTré XIV

Marknadsföring Richard Gatarski
2005-02-08

Fusion Network Communication
Nätverksträff

Blogging för marknadsförare Richard Gatarski
2005-02-07

Företagsekonomiska Institutionen
Vetenskap & Metod

E-metodologi &
informationssökning
Richard Gatarski
2005-02-01
2005-02-02

Länsförsäkringar Sörmland
Intern konferens

Människan och
datoriserade vär(l)den
Richard Gatarski
2005-01-26

Web Service Award
Prisutdelning

Konferencier och Blogging
Open Source

Richard Gatarski
Anders Lundkvist