business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2003-12-03 by Richard. Comments/Questions: info@bat.se

2003
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

2003-12-01

Otto Stockholm Proximity
Intern kunskapslunch

Elektroniska verktyg
- med bäring på marknadskonversation
Richard Gatarski
2003-12-01

Business Training Systems
BTSi Expo 2003

E-learning
- i ett akademiskt perspektiv
Richard Gatarski
2003-11-04

Berghs School of Communication
Marknadskommunikation

E-kommunikation, är alla kunder lika?
bilder färg (3,5Mb), s/v (1,5Mb)
Richard Gatarski
2003-10-23 IFL
Företagsprogrammet 3/03
Marknadskommunikation Ola Feurst
2003-06-02 IFL
Företagsprogrammet 1/03
One-to-one marketing och
marknadskommunikation
Ola Feurst
2003-04-08 Länsförsäkringar
Marknadskonferens Företag
Vad driver lojala kundrelationer?
En betraktelse av kundmötet
Ola Feurst
2003-04-07 IFL
Ledarutveckling med affären i fokus
Marknadsföring, marknadskommunikation
och 121 marketing
Ola Feurst
2003-01-30 PA-Stämman 2003
Palakom AB
Relationsmarknadsföring
på kundens villkor
Ola Feurst
2003-01-22

Ideum Clara Vallis
IT-oraklet

Varför? Myter?
Bubblan. Framtiden!
Richard Gatarski
2003-01-22

Web Service Award
Prisutdelning och seminariuer

Konferencier
De oväntade besökarna...
Ola Feurst
Richard Gatarski
2003-01-15 Canal+
Internt seminarium
Optimizing the CRM
potential
Ola Feurst
2003-01-13

IFL
Operativt Ledarskap

One-to-One Marketing och
marknadskommunikation
Ola Feurst