business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2002-12-18 by Richard. Comments/Questions: info@bat.se

2002
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

2002-11-28

Executive get-together
Telia AB

Mötet med Medvetna Maskiner
i ett telekomperspektiv
Richard Gatarski
2002-11-15

Fack2000
Intern medlemskonferens

Fackhandeln efter PCn
från bionics till artificials
Richard Gatarski
2002-11-08 EMBA RMOTO Det interaktiva företaget Anders Lundkvist
2002-10-24 MTC
Forum Unga Ledare
Artificial Market Actors
om maskiner och ledarskap
Richard Gatarski
2002-10-22 Telia
Framtidsdagen
När maskinerna blir marknadsaktörer (pdf)
mer info på Richards forskarsajt
Richard Gatarski
2002-10-18

Stockholms Universitet
Forskardagarna 2002

Att handla med medvetna maskiner Richard Gatarski
2002-10-14

School of Business
Executive MBA get together

Mötet med medvetna maskiner Richard Gatarski
2002-10-04 Marknadsföreningen i Uppsala
Företagarforum 2002
Relationsmarknadsföring på kundens villkor
är det kejsarens nya kläder?
Ola Feurst
2002-10-03 Lidköpings kommun
Info och MK-utbildning 2002
Marknadsmix samt Lidköpings kommuns
egen marknadskommunikation
Ola Feurst
Stig G. Johansson
2002-10-02

Lidköpings kommun
Info och MK-utbildning 2002

Marknadskommunikation på
människans villkor
Richard Gatarski
2002-09-11 Länsförsäkringar
Internkonferens privatmarknad
Relationsmarknadsföring 121
kundmöten i tiden ger relationer för livet?
Ola Feurst
2002-09-06 Lidköpings kommun
Info och MK-utbildning 2002
Ola: Marknadsföring; Relationer, Modeller
Richard: Kommunikation / Litteratur
Ola Feurst
Richard Gatarski
2002-08-30

Lidköpings kommun
Info och MK-utbildning 2002

Ola: Marknadsföring; Processer, Modeller
Richard: Kommunikation / Litteratur
Ola Feurst
Richard Gatarski
2002-08-15 SABEC
Ericsson Academy China
Digital Technology and
Hidden Implications
Richard Gatarski
2002-06-06 GVR Netherlands
National Communication Congress

Artificial Customers or
Artificials Relevancy

Richard Gatarski
2002-05-22 Föreningssparbanken
Internt seminarium
Intelligenta marknadsplatser Richard Gatarski
2002-04-25 IFL - Institutet För Företagsledning
Kämpasten/Sigtuna
IT och Samhället.
GEM 46
Anders Lundkvist
2002-04-24 Stockholm School of Economics
Marketing department seminar
Artificial market actors Richard Gatarski
2002-04-24 Skanova
Intern konferens
Brukarvärde Richard Gatarski
2002-04-19 NHH
Executive MBA, MOST-02
Life after Internet Networks of Minds,
Man and Machines
Anders Lundkvist
Richard Gatarski
2002-04-16 Upplands Väsby Promotion
Näringslivsdagen 2002
Nya spännande framtidsbranscher Richard Gatarski
2002-03-21/22 Krakow University
MBA Program
E-business and
Virtual values
Richard Gatarski
2002-03-18 IFL - Institutet För Företagsledning
Kämpasten/Sigtuna
One-to-One marketing
och marknadskommunikation
Ola Feurst
2002-03-14 Finnish Marketing Federation
Media Ja Suora - Merellä
One-to-One
The emperors new clothes?
Ola Feurst
2002-03-13 IBM meets Bioscience
Stockholm
Moderator Ola Feurst
2002-03-12 IBM meets Bioscience
Helsinki
Moderator Ola Feurst
2002-03-06 Studio 1.11 Arkitekter
Vårseminarium
Tiden ur ett marknadsperspektiv:
Från Chronos till Kairos
Ola Feurst
2002-02-27 Skanova
Intern konferens
Marknads och Kundorientering Ola Feurst
2002-02-20 CRM Vision 2002
Relationer i e och fysisk värld
CRM och One-to-One
Drivkrafter och betydelser
Ola Feurst
2002-02-07 VLT AB
Intern konferens
Artificials och annat,
vad är det som händer - egentligen?
Richard Gatarski
2002-02-06 CRM Day
Relationsmarknadsföring
och One-to-One
Ola Feurst
2002-02-01 Autoteknik 2002
Elmia
Relationsmarknadsföring
och Branding
Ola Feurst
2002-01-23 MTC
Morgonseminarier
Artificial Market Actors
en konsekvens av affärslivets automatisering
Richard Gatarski