business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2001-12-06 by Richard. Comments/Questions: info@bat.se

2001
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

2001-12-07 Försäkringskassan
Socialförsäkringsstämman 2001
Fantasier om världen efter PCn,
vill vi ha den?
Richard Gatarski
2001-12-06 Framtidsdagarna 2001
Livet bortom PCn Richard Gatarski
2001-11-27 Telia Communications
INW internal seminar
Product Management
från akademiskt håll
Richard Gatarski
2001-10-11 Relationsdagen 2001
Paneldeltagande Richard Gatarski
2001-10-01
2001-10-04
IFL - FL Jubileumsseminarium Företagen och nätverken Anders Lundkvist
2001-10-01 Sveriges Marknadsförbund
Tendensdagen 2001
Artificiella kunder och marknadsförare Richard Gatarski
2001-09-06 IFL - 3L Hur påverkar IT samhället och 
företagen?
Anders Lundkvist
2001-09-05 Integris
En eftermiddag i New York
Efter IT-kraschen,
vad händer nu?
Richard Gatarski
2001-06-13 Ångpanneföreningen
Intern konferens
Livet efter internet. Företag och kunder
i en nätverksekonomi.
Anders Lundkvist
2001-06-06 IFL
IFL programmet 3/01, Kämpasten
One-to-One Marketing
som filosofi och metod

Ola Feurst
2001-04-07 Vilans Skola
Utvecklingsmöte
Skolans roll
i en förändrad framtid
Richard Gatarski
2001-04-07 VLT Distribution AB
Ledningsgruppsmöte
Hot och Möjligheter
i en förändrad distribution
Richard Gatarski

2001-04-04

Ingress AB
Ledningsgruppsmöte

Utmaningar:
Rätt saker Rätt för landsortspressen

Richard Gatarski

2001-03-06 Siebel och Avaya
Executive Seminar
Relationsmarkandsföring och
kundorienterad E-handel
Ola Feurst
2001-02-15 Scandinavian Airlines
MLM, Center of Competence
Relationship marketing, part two
RM och One To One
Ola Feurst
2001-02-09 IFL - Styrelseprogrammet IT och styrelsearbetet Anders Lundkvist
2001-01-25 Salus Ansvar
121-seminarium
Relationsmarknadsföring och CRM
(pdf, 450kb)
Ola Feurst
2001-01-18 IFL - Management of Technology
Sannäs, Helsingfors
IT and New Possibilities for Business
Development, Marketing, Organization
and Leadership
Anders Lundkvist
2001-01-18 Opti Papyrus
Intern kick-off
Kundvård i tiden
(pdf, 460kb)
Ola Feurst
2001-01-17 WebServiceAward
Award Cerimony
Web Service Index
Hur var servicegraden enligt besökarna?
Richard Gatarski
2001-01-13 Carl Lamm
Kick-off
Elektroniskt företagande,
människor maskiner myter post PC
Richard Gatarski