business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2000-12-19 by Richard. Contact us at info@bat.se

1999
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

2000-12-19 Scandinavian Airlines
MLM, Center of Competence
Relationship marketing, part one
electronic relations
Richard Gatarski

2000-12-07

IFL- Institutet för företagsledning
GEM

Perspektiv på teknik och affärsutvecklingen.

Anders Lundkvist

2000-12-04 Living Questions
We come in peace and are here to stay...
Bubblan, sedan och människan Richard Gatarski
2000-11-24 Toshiba Digital Media Nordic
Intern konferens
E-affärer efter PCn Richard Gatarski

2000-11-02

Ljuskultur
Årsmöteskonferens

Kundrelationer och industriella nätverk
i 2000-talets marknadsföring

Ola Feurst

2000-10-05

IFL- Institutet för företagsledning
Jubileumsseminarium, FL-95

Företagen och den nya ekonomin.

Anders Lundkvist

2000-10-02

IFL- Institutet För Företagsledning
Jubileumsseminarium, FL-90

Megatrender i affärsmiljön, konsekvenser
av IT-utvecklingen

Anders Lundkvist

2000-09-28

The ABSOLUT company
Internal management conference

Relationer (Ola's slides)
Post PC and Internet (Richard's slides)

Ola Feurst
Richard Gatarski

2000-09-25

Nolato
IFL, Krusenbergs Herrgård

Ny IT - affärslogik, organisation och ledning

Anders Lundkvist

2000-09-20

Market Academy Institute (IMA)
Intern chefskonferens

Electronic Packaging
the meeting of packaging and E-commerce

Richard Gatarski

2000-09-12

SEB Trygg Liv
Intern chefskonferens

Livet efter Internet
E-commerce bortom PCn

Richard Gatarski

2000-09-10

Travelflow
Intern konferens

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-09-07

SEB Trygg Liv
Intern chefskonferens

Livet efter Internet
E-commerce bortom PCn

Richard Gatarski

2000-09-05

FL3-00
IFL, Kämpasten

Virtuella företag och nätverksekonomin

Anders Lundkvist

2000-09-02

Modul1
Intern konferens

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-09-01

SEB Trygg Liv
Intern chefskonferens

Livet efter Internet
E-commerce bortom PCn

Richard Gatarski

2000-08-25

SEB Trygg Life
Internal Management conference, Dublin

E-business:
a brave new world beyond PCs

Richard Gatarski

2000-08-23

Ångpanneföreningen
Intern konferens, Kämpasten

IT och nätverksekonomin

Anders Lundkvist

2000-06-15

Volvo IT
Kick-off

Electronic business: facing market
conversations in a Post PC world

Richard Gatarski

2000-06-14

SEB Trygg Liv
Intern chefskonferens

Livet efter Internet
människor, maskiner och myter

Richard Gatarski

2000-06-14

Atlas Copco
Intern konferens

E-commerce and business development. 
Customer conversation in a world beyond the PC

Anders Lundkvist

2000-06-13

Bull Sweden
Internt möte

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-06-07

e-camp 2000
Key note adress

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-06-05

Frico AB
Internt strategimöte

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-05-29

IFL- Institutet För Företagsledning
Advanced Management Program
ATG Akademin

Megatrender i affärsmiljön, konsekvenser
av IT-utvecklingen

Anders Lundkvist

2000-05-25

IFL- Institutet För Företagsledning
Top Executive Program

Tankar om IT

Anders Lundkvist

2000-05-23

Meningen med Bredband
Telekomdagarna, Telia 

Things that talk - nya utmaningar för 
människor och maskiner

Anders Lundkvist

2000-05-23

Telia Megacom
Internt konferens

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-05-17

Vi ska göra alla till kändisar
Telia e-commerce

Livet och affärerna i en värld bortom 
persondatorn

Anders Lundkvist

2000-05-12

European Capitals Meeting (ECM) 2000
The Junior Chamber International (JCI), Ekens JC

Life and business beyond the PC

Anders Lundkvist

2000-05-10

ago reklam ab
Konferens

om Relationer

Ola Feurst

2000-05-05

CIA Media Marketing
Intern konferens

Nya media
tänk bortom annonser

Richard Gatarski

2000-04-26

SEB Trygg Liv
Ledningsgrupp, omvärldsseminarium

Elektroniskt företagande: människor
maskiner och myter bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-04-13

Framtidsmötet

Livet och affärerna i nätverksekonomin

Anders Lundkvist

2000-04-13

ABB AutomationWare  
Developer’s Conference

Customer conversation in a world
beyond the PC

Anders Lundkvist

2000-04-12

IT-samverkan Halland
Bredbandseminarium

500 år... konstgjorda aktörer i en
kommersiell värld bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-04-11

IFL- Institutet För Företagsledning

IT - nya affärer, nya möjligheter och nya liv

Anders Lundkvist

2000-04-05

Marknadsföreningen i Stockholm

Den nya kundkommunikationen

Anders Lundkvist
Ola Feurst

2000-04-01

Företagarna, region Gävleborg
Årsmöte 2000

Det Elektroniska företagandet,
människor, maskiner och myter

Richard Gatarski

2000-03-31

ITT Flygt
IHM Stockholm

Tankar om kundkonversation i 
elektroniska medier

Anders Lundkvist

2000-03-30

Europolitan IT
Intern konferens

500 år... konstgjorda aktörer i en
kommersiell värld bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-03-29

e.com-mässan
Knowledge Management
Malmö

Individen och nätverket, utmaningar och 
möjligheter för den formella organisationen

Anders Lundkvist

2000-03-21

Länsförsäkringar
Uppsala

IT-utvecklingen och dess konsekvenser 
för affärslogik, organisation och ledning

Anders Lundkvist

2000-03-10

Mandator AB
Internal meeting

Konversation med konstgjorda
aktörer i världen bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-03-02

Netsight och Meridium
Sheraton, Stockholm

Det interaktiva företaget

Anders Lundkvist

2000-02-21

IFL - ATG
Top Management Seminar,
Kämpasten, Sigtuna

Megatrender i affärsmiljön, konsekvenser
av IT-utvecklingen

Anders Lundkvist

2000-02-18

Stockholms Stadsledningskontor
Chefsseminarium

Konversation med konstgjorda
aktörer i världen bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-02-17

IFL - Länsförsäkringsgruppen
Top Management Seminar,
Kämpasten, Sigtuna

Den nya affärsmiljön, konsekvenser för
affärslogik, organisation och ledning

Anders Lundkvist

2000-02-11

IFL - Styrelseprogrammet
Kämpasten, Sigtuna

IT utvecklingen och styrelsearbetet

Anders Lundkvist

2000-02-08

Elmaterialleverantörernas Förening
Internal meeting

Konversation med konstgjorda
aktörer i världen bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-01-27

3com at the half
Gällöfsta

Customer conversation in a world
beyond the pc

Anders Lundkvist

2000-01-27

Evolve Solutions AB
Internal meeting

Konstgjorda aktörer i världen 
bortom persondatorn

Richard Gatarski

2000-01-24

IFL - FEM programmet
Kämpasten, Sigtuna

Perspektiv på IT och konsekvenser 
för kundkommunikation

Anders Lundkvist

2000-01-20

IFL - Management of Technology
Sannäs, Helsingfors

IT and New Possibilities for Business
Development, Marketing, Organization
and Leadership

Anders Lundkvist

2000-01-20

Siemens Elema ElectroMedical
Systems, Sundbyberg

Relationsmarknadsföring och
One-to-One Handouts i pdf

Ola Feurst

2000-01-19

Netsight AB och IVF
Göteborg

Det interaktiva företaget

Anders Lundkvist

2000-01-12

MTI AB
Internal conference

Konstgjorda aktörer i världen 
bortom persondatorn

Richard Gatarski