business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2000-10-05 by Richard. Contact us at info@bat.se

1999
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

1999-12-13

Juniorhandelskammaren
Luciaglögg, Stockholm

Det interaktiva företaget

Anders Lundkvist

1999-12-09

Vision och Verklighet
Nätverksträff 

Konstgjorda aktörer i världen 
bortom persondatorn

Richard Gatarski

1999-12-08

Fritidsresegruppen
Sales Management Conference

E-commerce
Hype & Reality

Richard Gatarski

1999-11-29

IHM Business School
Tjänstemarknadsföring

IT i tjänstemarknadsföring. 
När relationen är produkten.

Anders Lundkvist

1999-11-25

Institutet För Företagsledning
Senior Executive Programme

IT och dess möjligheter för affärsutveckling, 
organisation och ledningsarbete

Anders Lundkvist

1999-11-25

Cisco Systems Sweden
Cisco Day

Efter PC, när socialt intelligenta maskiner 
sköter kommersen

Richard Gatarski

1999-11-25

Mandator
Chefskonferens 

E-commerce trends
from hype to almost reality 

Richard Gatarski

1999-11-18

Sema Group Infodata
Internt möte

Artificial Market Actors
One-To-One Marketing

Richard Gatarski
Ola Feurst

1999-11-11

Scandinavian Leisure Group
Internt seminarium

Re-organizing for E-business

Richard Gatarski

1999-10-26

TIME-Week
Högskolan i Kalmar

E-commerce,
från hype till nästa(n) verklighet

Richard Gatarski

1999-10-21

Rexham
Internal meeting

The electronic package:
E-commerce hype & reality

Richard Gatarski

1999-10-15

Marknadsföreningen i Göteborg
Mediadagarna i Göteborg

E-commerce,
från hype till nästa(n) verklighet

Richard Gatarski

1999-10-11

Institutet För Företagsledning
GEM 41

Perspektiv på emedia och
affärsutveckling

Anders Lundkvist

1999-10-04

Jubileumsseminarium
Institutet För Företagsledning

IT och dess möjligheter för affärstuveckling,
organisation och ledning.

Anders Lundkvist

1999-09-30

Premiär för interaktiv reklam i Digital TV
Linköping

Interaktiv TV och dess möjligheter

Anders Lundkvist

1999-09-27

COTIM-99, Rhode Island
Academic Conference

Evolutionary Banners, An experiment with
Automated Advertising Design

Richard Gatarski

1999-09-23

Naturvårdsverket, Stockholm
Academic conference

Perspektiv på e-media

Anders Lundkvist

1999-09-23

MTC, Stockholm
Discussion

The beta economy, value stars and 
imaginary organizations

Anders Lundkvist

1999-09-15

MICT´99, Copenhagen
Academic conference

Managing Artificial Sellers

Richard Gatarski

1999-09-15

MICT´99, Copenhagen
Academic conference

Learning through online conversations

Anders Lundkvist

1999-09-09

Alfaskop
Kundträff i Örebro

Visioner om framtiden

Anders Lundkvist

1999-09-09

AMIT, Netsight
Utbildning, Kalmar

Tre teman om kunden; värdeskapande,
konverserande och artificiell

Anders Lundkvist

1999-08-27

Institutet För Företagsledning
FEM programmet

Perspektiv emedia och
affärsutveckling

Anders Lundkvist

1999-08-05

PLM
Seminar and Golf

Förpackningen i den
växande E-kommersen

Richard Gatarski

1999-06-11

Bootcamp -99
Tylösand

Beta ekonomin och konversationen
som överlevnadskonst

Anders Lundkvist

1999-06-02

Toshiba PC Nordic
Mobile Academy

My mobile experiences

Richard Gatarski

1999-05-27

Köping
Företagardagen 

Framtiden.
Visioner på vägen dIT

Richard Gatarski

1999-05-18

Esc-Pau MBA Program
Imaginary Organizations

On-line conversations and communities
of clients as drivers of product 
development in modern companies

Anders Lundkvist

1999-05-18

Esc-Pau MBA Program
Imaginary Organizations

Artificial Market Actors and
rE-packaging for Digital Content

Richard Gatarski

1999-05-12

Teracom
Digital TV, visioner och 
affärsmöjligheter

Den skapande konsumenten

Anders Lundkvist

1999-05-11

IHM Business School
Tjänstemarknadsföring

IT i tjänstemarknadsföring. 
När relationen är produkten.

Anders Lundkvist

1999-05-10

School of Business, Stockholm University
Imaginary Organizations, 5p

Organizing Artificial Market Actors

Richard Gatarski

1999-05-07

School of Business, Stockholm University
Imaginary Organizations, 5p

Learning in imaginary organizations

Anders Lundkvist

1999-05-06

SCA Graphic paper
European managers meeting

Technology Divergence
and rE-packaging

Richard Gatarski

1999-04-29

Riksförsäkringsverket
Bidragskonferens 

Vad tror vi oss veta om framtiden?
dIT, men inte längre.

Richard Gatarski

1999-04-15

Sonera
Intern kick-off

Perspektiv på e-Media

Richard Gatarski

1999-04-14

Svenska Miljönätet
Naturvårdsverket

Perspektiv på eMedia och 
relationen som produkt

Anders Lundkvist

1999-03-24

Uddevalla Forum
Näringslivsdagen 

VISIONER
dIT, men inte längre?

Richard Gatarski

1999-03-19

Procordia Food
OFP konferens

Artificial Market Actors
in E-commerce

Richard Gatarski

1999-03-15

Sveriges Skogsvårdsförbund
Medlemsdagen

Deltagande i debatten
"skogssnillen spekulerar"

Richard Gatarski

1999-03-12

Regeringskansliet, förvaltningsavd
Intern konferens IT förvaltningen

Perspektiv på teknikutvecklingen

Richard Gatarski

1999-03-11

Brummer & Partners
Intern konferens

So this is IT
Perspektiv på E

Richard Gatarski

1999-03-04

Stockholms Universitet
Datorkurs för administratörer

Elektroniska medier,
en roligare framtid?

Richard Gatarski

1999-03-02

Market Academy, Stockolm Univ
Consumer Behavior, 5p

Artificial Consumer Behavior

Richard Gatarski

1999-02-03

Volvo Cars
WIM Conference 1999

Artificial Market Actors and
Customer Conversation

Richard Gatarski

1999-01-29

Institutet För Företagsledning
FEM-Programmet

Perspektiv på eMedia och
nya affärsmodeller

Anders Lundkvist

1999-01-26

Institutet För Företagsledning
Integrerat Ledarskap

Perspektiv på elektronisk 
marknadsföring

Anders Lundkvist

1999-01-21

Toshiba PC Norden
Office i Globen 

Varför har vi PC?
500 år

Richard Gatarski