business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2000-10-05 by Richard. Contact us at info@bat.se

1998
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

1998-12-14

Glöggkväll
Framtidsfabriken Stockholm

Artificial Market Actors
in E-commerce

Richard Gatarski

1998-12-02

Högskolan på Gotland
Consumer Behavior, 5p

Artificial Consumer Behavior

Richard Gatarski

1998-12-01

Kundträff med Tidningstjänst.
Grand Hotel, Stockholm

Elektroniska medier och 
affärsutveckling

Anders Lundkvist

1998-11-27

En Intelligentare Framtid
Kraftverket

Elektroniska Affärer,
En roligare framtid?

Richard Gatarski

1998-11-09

Nordic School of Management
Executive Program #17

E-commerce med Nya
Affärer, Aktörer, Media och modeller

Richard Gatarski

1998-10-09

Institutet För Företagsledning
FEM Programmet 46

Perspektiv på eMedia
och nya affärsmodeller

Anders Lundkvist

1998-10-03

Publicistgruppen
Fem dagar om relationer, symposium
i relationsmarknadsföring, Venedig

Elektroniska medier och 
marknadsförarens dilemma. 

Anders Lundkvist

1998-10-01

Enator Communications
Enatordagen

eCommerce,
nya affärer, modeller & aktörer

Richard Gatarski

1998-09-22

Mercuri International
Mercuridagarna

Elektroniska medier
Måste vi lära om allt igen?

Richard Gatarski

1998-09-17

Cambridge Technology Partners
Executive Forum

E-Commerce, Customer Conversation
Artificial Market Actors, and...

Richard Gatarski

1998-09-15

Föreningssparbanken
Workshop

Customer Conversation och
Artificiella MarknadsAktörer

Richard Gatarski

1998-09-08

EQ/IQ Kick-Off
Projektkonsult AB

Artificiella MarknadsAktörer
Om (nät)handel förr, nu och kanske

Richard Gatarski

1998-09-04

Skandia IT
Möjlighetsseminarium

e-Affärer, vad väntar bakom hörnet?

Anders Lundkvist

1998-09-02

Market Academy, Stockolm Univ
Consumer Behavior, 5p

Artificial Consumer Behavior

Richard Gatarski

1998-08-26

School of Business
Chinese Business Delegation

Information Technology
and the modern enterprise

Richard Gatarski

1998-08-14

Stroede Data
Internt semininarium

eMedier,
Dubbelt så roligt?

Richard Gatarski

1998-08-13

Skogsindustrins Utbildningsförbund

Fångad i nätet - Om kunskap, kunder och 
teknik i den imaginära organisationen

Anders Lundkvist

1998-08-13

Företagsek. Institutionen, Sto Univ
Pedagogiska Dagarna

Den elektroniska Akademien
FÖReNDRING

Richard Gatarski

1998-05-18

Guld & Gröna Skogar Design
Internt seminarium

Digitalt innehåll och
Elektroniska Förpackningar

Richard Gatarski

1998-05-11

Imaginary Organizations
Stockholm University

Creating Customer 
Conversation in Online Media

Anders Lundkvist

1998-05-07

Skandia Liv

Elektroniska medier - 
för ett roligare Liv?

Richard Gatarski

1998-05-06

AssiDomän
IT seminar 98

Digital Content, Agents and e-Packs
Towards a happier future?

Richard Gatarski

1998-04-17

MarknadsAkademien
Tunga Tankar om e-Commerce

Imagine Artificial Market Actors
in e-Commerce

Richard Gatarski

1998-03-26

Försäkringsbolaget SPP
Ledarutvecklingsdag

Elektroniska medier
för en roligare framtid?

Richard Gatarski

1998-03-19

Odontologiska Fakulteten, KI
Seminarieserie om IT

Elektroniska medier
bit för bit

Richard Gatarski

1998-03-12

FSS och Trätek
Stockholm

Fångad i nätet

Anders Lundkvist

1998-03-12

SIFO Research & Consulting
Internetseminarium

Tänk (om) elektroniska medier

Richard Gatarski

1998-02-19

FöreningsSparbanken
Skepparholmen

Elektroniska tjänster
Bland fyrar och blindskär

Anders Lundkvist

1998-02-05

Martinsson Informationssystem
Kundseminarium, Kristianstad, 
Helsingborg

e-Kommunikation
vad du aldrig lärde dig i skolan

Anders Lundkvist

1998-02-03

Toshiba Finland
Press Meeting

Future Office,
Old, New or None?

Richard Gatarski

1998-01-26

Institutet för företagsledning
Ledarutvecklingsprogram

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1998-01-23

Institutet för företagsledning
FEM-programmet

Perspektiv på e-medier

Anders Lundkvist

1998-01-20

Scandinavia Network Expo
Konferens och mässa, Göteborg

Marknadsföring på Internet

Patrik Blomberg

1998-01-16

IIU - Institutet för Internat Utbildning
Heldag om e-medier

Internet och marknadsfantasi

Patrik Blomberg

1998-01-15

Stockholm Convention Bureau
Inspirations- och utvecklingsmöte

Internet och marknadsfantasi

Patrik Blomberg

1998-01-12

Nordic School of Management 
Scandinavian Executive Program 16

Möjligheter med
elektroniska Medier

Richard Gatarski