business art technology
inspiring content reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


Conference List and Documentation 
Revised 2000-10-05 by Richard. Contact us at info@bat.se

1997
[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007 and beyond]

Date

Customer/Conference

Title, link to our documentation

Speaker

1997-12-16

WASA
Inspirations- och utvecklingsmöte

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-12-10

Stockholm Convention Bureau
Inspirations- och utvecklingsmöte

Internet och marknadsfantasi

Patrik Blomberg

1997-12-09

Föreningssparbanken Kort
Kundträff, Klara konferens

E-medier, fantasi och företagande

Patrik Blomberg

1997-12-06

Vingresor
Säljkonferens

Med Elektroniska Vingar
mot en roligare framtid

Richard Gatarski

1997-12-05

Carlson Investment Mangement
Knowledge Gathering, Stockholm

Imagination as core strategy

Patrik Blomberg

1997-12-05

Min Dator
Min Datordagen, Julfest

E-medier och handel
...och framtiden?

Anders Lundkvist

1997-12-04

Posthögskolan

Digitalt innehåll...

Richard Gatarski

1997-12-02

Institutet för företagsledning
Alumni SBL-seminarium

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-11-21

Institutet för företagsledning
Alumni Re-Tur-seminarium

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-11-20

S-E-Banken Kort
Framtiden är kort!

Vem styr vem?
Tekniken eller männskan

Patrik Blomberg

1997-11-13

Naturvårdsverket
Nordiskt seminarium om IT/Internet

Elektroniska medier och
framgångsrikt informationsarbete

Patrik Blomberg

1997-11-11

Ericsson Radio Systems
Säkerhetsfrågor

Datorn ur ett framtidsperspektiv
-effekter på säkerheten

Anders Lundkvist

1997-11-06

Stockholms Läns Landsting
Politiker

Bilder från det osynliga rummet

Anders Lundkvist

1997-11-04

IIR - Institute for International...
Marknadsföring på Internet

Marknadsföring på Internet
- idag och i framtiden

Patrik Blomberg

1997-11-04

Ericsson Radio Systems
Säkerhetsfrågor

Datorn ur ett framtidsperspektiv
-effekter på säkerheten

Anders Lundkvist

1997-10-28

Projekt Utvecklingsverkstad
Tillverkande företag..., Falun

Marknadsföring på Internet

Patrik Blomberg

1997-10-28

Projekt Utvecklingsverkstad
Leverantörer till..., Falun

Marknadsföring på Internet

Patrik Blomberg

1997-10-23

Martinsson Informationssystem
Kundseminarium, Lund

IT-möjligheter nu och i framtiden

Patrik Blomberg

1997-10-20

Carta Corporate Advisors
Inspirationsträff, Stockholm

E-medier - företag och marknader
i ett nytt perspektiv

Patrik Blomberg

1997-10-16

IBM Svenska AB
Kundseminarium, Stockholm

Internets påverkan på detalj- 
och servicebranschen

Patrik Blomberg

1997-10-14

IT-dagar
Arbetsförmedlingen i Karlstad m fl

IT:s påverkan på medieområdet

Patrik Blomberg

1997-10-14

Inspirationsdagar i Skara
Barn- och utbildningsförvaltningen

E-mediers påverkan på lärarroll
och skola

Patrik Blomberg

1997-10-13

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentationen borttagen

Patrik Blomberg

1997-10-11

Folkets Hus & Folkparkerna
Forumdagarna, Gävle

Din nytta av Internet

Patrik Blomberg

1997-10-09

Metsä-Serla
Kundseminarium, Göteborg

Hur elektroniska medier påverkar
våra affärsmöjligheter

Patrik Blomberg

1997-10-08

Institutet för Informationsteknologi
Publicering på Internet

Marknadsföring av en
kommun på Internet

Patrik Blomberg

1997-10-06

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentationen borttagen

Patrik Blomberg

1997-09-29

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentationen borttagen

Patrik Blomberg

1997-09-26

Publicistgruppen
Symposium i RelationsMarknadsföring

Syntetiska Marknadsförare
och Konstgjorda Konsumenter

Richard Gatarski

1997-09-25

Young Managers Program
Egmont

developments from
electronic and interactive media

Richard Gatarski

1997-09-20

CAP Gemini
Rencontre ´97

Elektroniska medier
mot en roligare framtid

Richard Gatarski

1997-09-19

Ring Up
ÅF-träff i Borgholm

Elektronisk handel skapar nya
förutsättningar och krav

Patrik Blomberg

1997-09-19

Försäkringskassan Älvsborg
Socialförsäkringsveckan

Passiva kunder blir aktiva
och allt förändra

Richard Gatarski

1997-09-18

Telia Telecom
Tankeutbyte

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-09-18

Trampolin (LAN m fl)
Temavecka om IT

Att utveckla och förnya sin
kompetens i den digitala världen

Patrik Blomberg

1997-09-17

IGIS
Frukostmöte

Elektronisk handel skapar nya
förutsättningar och krav

Patrik Blomberg

1997-09-17

Innovative Media
Hospitality -97

Elektronisk handel skapar nya
förutsättningar och krav

Patrik Blomberg

1997-09-15

Försäkringskassan Blekinge
Socialförsäkringsveckan

Passiva kunder blir aktiva
och allt förändras

Richard Gatarski

1997-09-10

IGIS
Frukostmöte

Elektronisk handel skapar nya
förutsättningar och krav

Patrik Blomberg

1997-09-09

Sparbanken Finans
Internet - utvecklingsdag

Internet - Verklighet och Vision

Anders Lundkvist

1997-09-04

Gävle IT-symposium 1997
Högskolan Gävle-Sandviken m fl

Uppmaningar och utmaningar
i en digital ekonomi

Patrik Blomberg

1997-09-04

Sparbanken Finans
Bättre affärer tillsammans

Från marketspace
till cyberspace

Richard Gatarski

1997-08-29

Scania och Svenska Volkswagen
Vision 2000, Ledningsutveckling 

Upptäcktsresa i Bryssel och USA

Anders Lundkvist

1997-08-27

IBM
Lansering av mjukvara

Elektronisk handel skapar nya
förutsättningar och krav

Patrik Blomberg

1997-08-25

WM-Hotels
Kick-Off på Haga Slott

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-08-19

Institutet för företagsledning
VD-seminarium (Rese & Turist)

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-08-15

Audio Video
Contact -97

Runt universum med IT

Patrik Blomberg

1997-08-14

Institutet för företagsledning
VD-seminarium (Bygg & Fastighet)

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-08-14

Gullfiber
Team Gullfiber -ITdag

Internet - Verklighet och Vision

Anders Lundkvist

1997-08-06

Institutet för företagsledning
Re-Tur-Programmet 97

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-06-18

Svenska Spel
Publicering och relationer på Internet

Utmaningar och uppmaningar
i ett digitalt samälle

Patrik Blomberg

1997-06-16

Nordic School of Management 
Scandinavian Executive Program

Möjligheter med
elektroniska Medier

Richard Gatarski

1997-06-10

Svenska Spel
Publicering och relationer på Internet

Utmaningar och uppmaningar
i ett digitalt samälle

Patrik Blomberg

1997-06-09

Nordisk Informatörskonferens
Nordiska universitetetssamarbetet

E-medier, Vetenskapen och Sedan

Richard Gatarski

1997-06-04

Skandia Investment
En dag fylld med visioner

Utmaningar och uppmaningar
i ett digitalt samälle

Patrik Blomberg

1997-05-29

Enator

Elektroniska Affärer
utan ledning?

Richard Gatarski

1997-05-28

Egmont Group
Fincance Conference 1997

Business and e-Media

Richard Gatarski

1997-05-28

Lärarhögskolan i Stockholm
En halv dag om helhet och lärande

Elektroniska mediers möjligheter

Patrik Blomberg

1997-05-27

Ericsson Data
Lansering av internt system

Utmaningar och uppmaningar
i ett digitalt samälle

Patrik Blomberg

1997-05-26

IIR
Internet och intranät i kommunal...

Utmaningar och uppmaningar
i ett digitalt samälle

Patrik Blomberg

1997-05-22

Norstedts Juridik
Seminariedag om Internet och juridik

Elektroniska medier och marknader
utmanar juridiken

Patrik Blomberg

1997-05-20

Institutet för företagsledning
Svenska Kursgårdar

Att utveckla sina kundrelationer
med elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-05-12

Bonnier Medialab and later
Imaginary Organizations

What they have done with Agents

Richard Gatarski

1997-04-26

Forskningsrådsnämnden
Vetenskapsfestival i Göteborg

Om nyfikenhet, kompetens-
förnyelse och elektroniska medier

Patrik Blomberg

1997-04-24

Forum Cerberus
10års jubileum

Ett omtumlande möte med IT

Anders Lundkvist

1997-04-23

Försäkringskassan Jönköping
En dag om framtiden

Passiva kunder blir aktiva
och allt förändras

Richard Gatarski

1997-04-23

Institutet för Informationsteknologi
Publicering på Internet

Marknadsföring av en
kommun på Internet

Patrik Blomberg

1997-04-22

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentationen borttagen

Patrik Blomberg

1997-04-17

AWAPATENT
Awapatents IT konferens

(Inter)nätet saknar fäste

Richard Gatarski

1997-04-16

Forskningsrådsnämnden
Brytpunkt -97 (årskonferens)

Information, kunskap, reflektion
- vad händer med demokratin?

Patrik Blomberg

1997-04-15

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentation

Patrik Blomberg

1997-04-10

Kongsberg Seminar
Industrial Change beyond 2000

Electronic business,
works without leaders?

Richard Gatarski

1997-04-10

Tidningsutgivarna
Dagspressdagen 1997

Om otrygghet i det trygga,
trygghet i det okända

Anders Lundkvist

1997-04-08

MiS och Resumé (arrangörer)
Marknadsföring på Internet

Kursdokumentationen borttagen

Patrik Blomberg

1997-04-07

WASA
En dag om Internet

Varför går det så långsamt när
det går så snabbt?

Patrik Blomberg

1997-04-07

Nordic School of Management 
Scandinavian Executive Program

Möjligheter med
elektroniska Medier

Richard Gatarski

1997-03-19

Institutet för Informationsteknologi
Publicering på Internet

Marknadsföring av en
kommun på Internet

Patrik Blomberg

1997-03-14

Svenska Kabel-TV Föreningen
Kabel-TV-tjänster i en digital värld

Vad krävs för att lyckas i det
det nya medialandskapet?

Patrik Blomberg

1997-03-13

Telia
Internetdag

Vart är Internet på väg?

Patrik Blomberg

1997-03-06

Några av IHMs vänner

En bättre värld
med elektroniska medier?

Richard Gatarski

1997-03-06

Volvo Eftermarknad

Är det sant
att vi är stenåldersmänniskor?

Richard Gatarski

1997-03-06

Telia
Internetdag

Vart är Internet på väg?

Patrik Blomberg

1997-03-04

Stockholms Universitetsbibliotek

Innehåll, agenter och e-pack

Richard Gatarski

1997-03-03

Ekonomihögskolan i Växjö
MF i Imaginära Organisationer

Innehåll, imaginära organisationer
och agenter som konsumenter.

Richard Gatarski

1997-02-26

Institutet för Informationsteknologi
Publicering på Internet

Marknadsföring av en
kommun på Internet

Patrik Blomberg

1997-01-22

Market Academy
Consumer behavior, 5p

Electronic markets
and consumer conversation

Richard Gatarski

1997-01-16

Lowe Brindfors
Inspirationer

Elektroniska medier och marknader

Patrik Blomberg

1997-01-08

Hoechst Marion Roussel
Internetdag

Att utnyttja Internet optimalt

Patrik Blomberg