BAT-logo
business art technology

elektroniska Medier
Vetenskapen
och
Sedan

Presentation den 9 juni 1997
av
Richard Gatarski

NUAS

Nordisk Informatörskonferens 1997

[Aperitif]
[
Internet] [Vetenskapen] [Sammanfattning]

IO-logo
Imaginary Organizations

Detta är en offentligt dokumentationen från mitt föredrag. Jag kommer inte att göra något för att hålla denna uppdaterad. Internet är i konstant förändring, liksom mina tankar, idéer och resten av världen. Länkar som detta dokument hänvisar till kan ha flyttats, förändrats eller försvunnit. Det är ändå min förhoppning att du finner mitt bidrag värdefullt. Jag tar tacksamt emot dina kommentarer via e-mail till richard.gatarski@bat.se


Internet, del i en elektronisk förpackning

Aperitif

Jag anade att det skulle vara mycket kvinnor på konferensen. Så igår tog jag den här bilden på de stiliga piloter som flög mig till Kalmar.
Val incheckad på hotellet gick jag ut på stan. Smygtog en bild på några konferensdeltagare som åt grekiskt.
   

Från text till multimedia

Internet föddes som många kanske vet i slutet av 1970-talet. Från början var det helt avsett för vetenskapliga texter, även om en några visionärer, bland andra Douglas Engelbart, flera år tidigare demonstrerat multimediala hyperlänkade nät. Idag erbjuder World Wide Web på Internet, bl a:

MS-Encarta ´97 är kopplat till Encarta på Microsoft Network. Den tjänsten erbjuder bland annat månatliga uppdateringar till CD-ROM-skivan. Plus att många referenser på CDn refererar till siter på Internet.

Vetenskapen

Det diskuteras i allt bredare kretsar huruvida elektroniska medier kommer ersätta boken eller ej. Jag vet naturligtivs inte hur det blir med den saken.

Vad jag vill lyfta fram är hur intimt själva vetenskapen hänger samman med böcker, dvs materiellt och statiskt förpackat innehåll. När nu vetenskapare i allt större utsträckning börjar kommunicera, ja till och med konversera, genom annat än böcker, då undrar jag vad som händer med vetenskapen.

Bodil Jönsson och Framtidens skola utvecklar "IT och lärande".

Exempel på vad som händer mig finns i min eler, "From papers to eler". Här är ett klipp:

The conference: The impact of electronic publishing on the academic community was held in Stockholm, April 17-20, 1997. For more information, see: http://academia.darmstadt.gmd.de/sweden/

Within research about speech tecnology the following publications review and publish electronic contributions:

Ett exempel på hur jag experimenterar finns i "The world of IO".

Elektroniskt förpackade affärer

Egna affärer i cyberspace

Ett val för de som har något att erbjuda är att öppna en egen butik på nätet. Öppen 24 timmar om dygnet, över hela världen, året runt. Exempel på sådana är:

  1. Amazon books på http://www.amazon.com
  2. The Entertainment Connection på http://econnection.com
  3. Internet Shopping Network på http://www.isn.com
  4. Expedia på http://www.expedia.com
  5. Jag handlar regelbundet på Cyberian Outpost på http://www.cybout.com eftersom ISN inte levererar utanför USA.

Elektroniska marknadsplatser

Idéer om elektroniska marknadsplatser har under de senast 10-20 åren utvecklats genom så kallade online-tjänster. Från början byggde de på helt egna tekniska lösningar, men nu har de integrerats i internet. I minskande storleksordning är de:

Några svenska tjänster som erbjuder liknande möjligheter ärt:

Ett exempel på bitköp

I början av mars 1997 skickade jag en e-mail fråga till ett amerikanskt företag som tillverkar PIM-programvara. PIM står för Personal Information Management. Min fråga var om de hade någon lösning på mitt problem att koppla ihop datorn med min lilla fick-PIM. Jag fick först inget svar, men den 8 april dök följande brev upp i min inkorg:

Subject: IntelliSync for PalmPilot 1.04 now supports Microsoft Outlook
Date: Tue, 8 Apr 1997 19:33:46 -0700
From: Outlook/Pilot Notify <OutlookPilotNotify@PUMATECH.COM>
To: OUTLOOKPILOTNOTIFY@WS193.PUMATECH.COM
IntelliSync for PalmPilot 1.04 NOW Supports Microsoft Outlook!
How to buy IntelliSync for PalmPilot v.1.04
* Puma's Web Store:
http://www.pumatech.com/tpl/order.tpl
or
* Call Puma Direct: 800-248-2795 or 802-658-8086
Puma's IntelliSync for PalmPilot Premier Upgrade Subscription Service -The best way to stay in Sync Receive all IntelliSync for PalmPilot upgrades for a year at the low price of $49.95. We are continually adding support for more PIMS and making feature enhancements, making this the best way to stay in sync.
Your subscription begins with access to the IntelliSync for PalmPilot 1.04 upgrade, then as upgrades are released, we will send you an email alerting you that the release is ready. You can go to our Premier Customer page and download the upgrade. It is that easy. Better yet, order the service when you buy the full version of IntelliSync for PalmPilot and get the upgrade service for only $39.95 - a savings of 20%!! Learn more about the Premier Service -
http://www.pumatech.com/prem_memb.html
IntelliSync for PalmPilot v 1.04 UPGRADE ONLY If you already have IntelliSync for PalmPilot and only want the 1.04 upgrade, it is available for download from our site for $34.95.
Best Regards,
Puma Technology
http://www.pumatech.com

Agenter

Det finns olika sätt att hitta innehåll på Internet. Innan vi går in på agentteknologi kan det därför vara nyttigt med en genomgång av olika sökmöjligheter. Annars kan du hoppa och pröva agenter.

  1. Directories (Kataloger)
  2. Search engines (Sökmotorer)
  3. Meta-search engines (Metasökmotorer)
  4. Push technology (Pushteknologi)
  5. Agents (Agenter)

Directories

Kataloger byggs upp av organisationer som samlar och arrangerar länkar, exempel:

Search engines

Sökmotorer, eller Robotar som de kallas ibland, söker automatiskt av och indexerar allting som de kan hitta och komma åt på nätet. För en översikt, se http://www.cnet.com/Content/Reviews/Compare/Search/.

Meta-search engines

Detta är sökmotorer som söker igenom ett antal sökmotorer och sammanställer resultaten. Exempel:

Push/Cast Technology

Här installerar användaren en speciell programvara som på eget initiativ hämtar skräddarsydd information på nätet.

Agents

Några aptiretande rader från PAAM konferensen, February 1996. Dessa agenter presenterades av forskare från Ericsson Medialab:

Mycket kortfattat jobbar agenten åt dess herre (oftast en människa). För mer info se:

Pröva agenter!


Digital TV

Digitalization of television, full fart framåt. Television Of Tomorrow - ett forskningsprojekt på MIT Media Lab.

While we in Sweden, or Europe for that matter, talk about digital television., they have it overseas. In June 1994 DirecTV (http://www.directv.com/) was launched over the US. Within 20 months 1.3 million subscribers started to use their services. March 11, 1996 Microsoft made an agreement which enable personal computers to receive digital video programming entertainment and new interactive data services from DirecTV. Two weeks later AT&T acquired for $137.5 million 2.5 percent of the equity in DirecTV, and options to increase its investment up to 30 percent over five years depending primarily on the number of DirecTV subscribers AT&T enrolls over specific time periods. The subsidiary Hughes Network Systems has a product call DirecPC. If you cannot guess what it does, check at http://www.direcpc.com/docs/home.html .

One of the interesting things with DirecTV from Hughes Electronics Company is their main owner, General Motors! You can get a financial overview of Hughes from Hoovers listing at http://www.hoovers.com/upside/42070ml.html

Levande bilder på nätet

Här är ett antal länkar till några siter som handlar om levande bilder:

Allt förändras

Naturligtvis så ändras inte allt, bara allt. Jag nöjer mig idag med att länka till tre fenomen som pekar på nya sätt att organisare sysselsättning:

Hållpunkter i föredraget

Mina utgångpunkter: företagande och folk

Målen med inspirationen var att vi:

Jag inledde med några visionära statements från Bill Gates, Nicholas Negroponte och Hollywood. Sedan fingerade vi Kim som gjorde en uppsats om Martin Luther King. Det senare gav oss en dagsaktuell utblick över verkligheten.

Var står publiken

Globala trender

Det förs en intensiv debatt här i Norden kring IT. Vi måste komma ihåg att detta är bara en del i större, globala och vittomfattande trender. Fortsättningen på en utveckling som pågått i många år.

Gamla förändringar

Historien berättar om paradigmskiften och deras påverkan på människor. Rika blev fattiga, folk förlorade jobben. Många människor fick flytta.

Jag och andra forskare har sett att elektroniskt medierad konversaton fungerar annorlunda än den i den gamla fysiska världen. Vi möter sällan ledare från den gamla världen i den nya. Samtidigt som den nya världen, tex Internet och VISA, verkar utveckla sig själv utan central ledning.

Några nuvarande skiften:

TVn blir digital

Sammanfattning

Internet är en liten del, Content är en stor del. Det finns många och olika problem.

e-Medier lever, frågan är om det blir en roligare framtid. Svaret ligger i våra händer.

Tack, genom Sun Light Chorus, Kista Stockholm.


Uppdaterad 1997-06-08